Зива Ziva
Зива Ziva
Зива Ziva Зива Ziva Зива Ziva

Куллаш буйича йурикнома

“ ZIVA” презервативлари

 

Латекс презервативларидан тугри фойдаланилганда, ОИТС ва бошка таносил касаликларни , шу жумладан гонорея ва сифилисни юкишини олдини олади.

«ZIVA» презервативлари- тиббий латексдан тайерланган. Электрон текширувдан утган.

 

BULL -  cиликонли мойловчи моддаси булган презерватив  учининг  ичида  5%  бензокаин  сақланади, у  эркакларда  эякуляция вақтини  кечиктириш  ва  сексуал  қониқишни  узайтириш имконини  беради. Бензокаин  олатнинг сезувчанлигини вақтинчалик пасайтиради  ва жинсий алоканинг давомийлигини таъминлайди. Бензокаин эрекцияга  таъсир қилмайди. Презервативни олатнинг бошига кийгизишда  эътиборли  бўлинг, чунки  презервативнинг ичида  сақланувчи бензокаин нотуғри фойдаланганда шерикка таъсир қилиши  мумкин.

 

Pussy Cat -  cиликонли мойловчи моддаси булган оригинал юпқа  презерватив, ўта  юпқа, жуда  сезувчан , деярли  билинмайди  ва  мутлоқ   эркинлик ҳиссини  яратади.

 

Penguin-  рельеф тузилишли ва силиконли мойловчи моддаси булган максимал қониқишни  таъминлаш  учун  махсус  яратилган қобиқли  ( контурланган , қовурғали  ва “ дағал дўнгли”) оригинал презерватив.

 

Chameleon-    рельеф тузилишли ва силиконли мойловчи моддаси булган, хушбуйлаштирилган презервативлардир. Максимал коникишга эришиш учун таркибида , лимон , қулупнай ва узум хиди билан хушбуйлаштирилган силиконли мойловчини саклайди. Презервативлари иккала шерикнинг  коникишини кучайтириб, сизнинг хисиётингизга  алохида романтизм беради.

 

Куллаш усули

 • Презервативни жинсий алока бошланишидан олдин эрекция бошланганидан кейин кийгизинг.
 • Урамни очишдан  уткир предметларни ишлатманг.
 • Кийдиришдан олдин бармокларингиз билан презервативнинг сперма йиггичини сикинг ва ундан хавони чикариб юборинг .
 • Презервативни шикастланишига йул куйманг.
 • Кийдирилган  презервативнининг сперма йиггичини эркин колдириб, уни жинсий олатнинг узинаси буйлаб тугриланг. Мойланган юзаси ташкарида булиши керак.
 • Жинсий алокадан кейин презервативдан спермани окиб чикмаслигига эътибор беринг. Бунинг учун презервативни  бармокларингиз билан ушлаб туринг .
 • Презерватив ечиб олингандан кейин презервативёки жинсий олатини кинга теккизманг.
 • Ишлатилган презервативни салфеткага ёки когозга уранг ва чикинди учун мулжалланган идишга жойланг.
 • Ишлатилган презервативларни канализацияга ташламанг.

 

Эста тутинг:

 • Хар бир презервативни факат бир марта ишлатиш мумкин.
 • Агардан бу мумкин булса сув асосидаги мойловчи моддаларни ишлатинг.
 • Кушимча мойловчи сифатида усимлик, хайвон ва кандолатчиликда ишлатиладиган  ёглар, шунингдек лосьонлар ва вазелин ишлатманг.
 • Презервативларни курук, салкин жойда сакланг, уларни бевосита куёш              нурларининг таъсиридан сакланг.
 • Агар яроклилик муддати утган ёки урамини (фольга) бутунлиги бузилган булса   презервативни ишлатманг.
 • Презерватив билан контакда булиши мумкун булган дори препаратлари   ишлатилганида шифокор билан маслахатлашиш керак.

 

«ZIVA» презервативлари тугри ишлатилганда исталмаган хомиладорликдан ва жинсий йул билан юкадиган касалликлардан , шу жумладан ОИТВ/ОИТСдан химоялаш учун самарали восита  хисобланади, бирок контроцепциянинг биронта воситаси исталмаган хомиладорликдан ва жинсий йул билан юкадиган касалликлардан 100% химояни кафолатламайди.

 

Куллаш мумкин булмаган холатлар:

Ингредиентларни шахсий узлаштира олмасликдан ташкари, йук.

 

Саклаш шароити:

Cалкин ва курук, куёш нури тик тушмайдиган  жойда ва исиклик  манбаларидан узокда саклансин.

 

Ишлаб чикарувчи: Unidus Korea

Ziva Impex PVT. LTD. Индия учун ишлабчикарилган.